lördag 29 oktober 2016

En annan del av (S), det går inte bra för Sverige!


Om man läser Sveriges kommuner och landsting (SKL) ekonomiska rapport från april 2016, om hur kommunernas och landstingens ekonomier är och kommer att vara för 2017 - 2019, ser den ekonomiska bilden allt annat än ljus ut, i rapporten konstaterar SKL att, det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt, där många kommuner och landsting brottas med underskott och ett kraftigt kostnadstryck, vilket kan sättas i samband med den senaste befolkningsprognosen från SCB, och då faller pusselbitarna liksom på plats, av sig själva utan att man behöver röra pusslet! Nej man behöver inte vara raketforskare för att inse att, det är någonting som inte stämmer, när vi hör vår statsminister Stefan Löfven prata om hur bra det går för Sverige och den svenska ekonomin, som han alltid säger och tycker oavsett, vad som händer och sker runtomkring statsministerns egna ben och fötter, vilket får mig att tänka på, en fråga som statsministern fick, i den senaste debatten i Sveriges riksdag, när Stefan Löfven inte kunde eller ville besvara frågan, varför ljuger du så mycket Stefan Löfven? Visst ändrades både färgen, tonen och ansiktsuttrycket på statsministern, när han fick den frågan, inte så konstigt kanske, för vem gillar när någon lägger ”grädde” på potatismoset?  

Men nu när jag av en händelse råkade läsa ”Bra 2016 för Kramfors – men nu väntar tuffare tider”, förstår jag att det skakar i benen på många kommunalråd i de fattigaste kommunerna, i hela Sverige när de som jag läst det SKL förutspår, när den rapporten berättar det ingen politiker vill få serverat till morgon kaffet på det blankpolerade skrivbord, nej det är inte konstigt eller svårbegripligt varför kommunalråden går ut i medierna och berättar om att framtiden, kommer att bli ”svettig” för befolkningen i de kommunerna som spekulerat och byggt upp ekonomin på frikostiga bidrag från staten, när de fattiga kommunerna ökat på befolkningsmängden i en allt för stor takt, tack vare generösa bidrag från statens (folkets) kassakista!

Men att ingen kommun eller kommunpolitiker insåg att slutnotan för kommunernas ekonomiska spekulationer, kommer inte att komma som ett brev på posten för någon, eller den bör inte göra det för någon, och den bör definitivt inte bli det för någon kommun, men nu när de sitter där med skägget i brevlådan, är det lite sent att, plocka fram kulramen och försöka räkna ut, varför ”våra” ekonomiska kalkyler och spekulationer inte går att lösa med den enklaste multiplikationstabellens räknesätt, att ett plus ett alltid blir två, oavsett hur dålig eller bra man är på att räkna!? Men om nu jag skall spekulera, vilket jag mer än gärna gör, om det ekonomiska läget, nu när ”det går bra för Sverige”, behöver jag inte komma med vilda spekulationer eller kalkyler som jag räknar fram på kulramen, om vad som väntar, och vem som kommer att få betala ”kalaset” nu när det har blivit kommunernas ansvar att dra i handbromsen! 

Men för er som inte orkar ta del av hela rapporten från SKL, skall jag citera några rader från det, den rapporten säger! ”Just nu ser det hyggligt ut och de extra 10 miljarderna som kommunsektorn fick 2015 är ett välkommet tillskott liksom de aviserade 10 miljarderna för 2017. Men för att klara ett resultat på en procent fram till 2019 skulle kommunalskatten behöva höjas jämfört med i dag med närmare två kronor, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Sveriges kommuner och Landsting. Inom kommunerna beräknas rekordstora kostnadsökningar på cirka 9 procent, bland annat som en följd av asyl- och flyktinginvandringen.

Landstingen har stora investeringsbehov och trots de effektiviseringar som görs beräknas kostnadsökningen bli cirka 5 procent. Den ”puckeln” är kostnader som staten har nu för flyktingmottagandet kommer, i takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd, att överföras på kommuner och landsting. Det behövs skolor och bostäder, inte bara för nyanlända, och verksamheter som Komvux, socialtjänst, vård och tandvård behöver förstärkas. Det är en stor utmaning eftersom det redan i dag är brist inom vissa personalkategorier som lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor. Vi konstaterar att det behövs mer generella och värdesäkrade statsbidrag för att kommuner och landsting ska klara de utmaningar de står inför, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting”. Slut citat.

Min slutplädering kan bara bli, är det konstigt då att, den allmänna välfärden och vården monteras ner som den nu görs på Sollefteå sjukhus och andra vårdinrättningar och sjukhus runt omkring i landet, nu när det är så uppenbart att, Stefan Löfven ljuger, när han säger att ”Det går bra för Sverige”!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar