torsdag 17 november 2016

Är Jonas Sjöstedt en rumsren feminist?Visst är det lätt att tro, att han är det bara för att alla andra är det, och det får mig att undra om herr Sjöstedt har svårt med kvinnor som är som Sara Mohammad är, en kvinna som inte är omtyckt av alla, när hon sätter sitt finger på näsan på massor med politiska sakfrågor, när hon pratar om kvinnor, religionsfrihet och hedersförtryck, men då lyssnar alla, för det hon säger påverkar inte bara kvinnorna som lever i detta helvete som Sara Mohammad pratar om, nej det påverkar alla, jo det hon säger är också politiskt laddade ord, som påverkar och berör politiker och politiken i många länder, oavsett vad man tycker och tänker om det Sara Mohammad berättar, eller vad man tycker och tänker om henne som person, så påverkar hennes ord alla, så även i det här landet, när hon pratar om hederskultur, religionsfrihet och kvinnornas rättigheter i ett civiliserat samhället!

Nej jag behöver knappast berätta vem hon är, eller varifrån Sara Mohammad kommer, för i dag känner nästa alla till vem hon är, så det kan vi hoppa över, men jag måste ändå berätta något som kanske inte alla känner till och det är att, Sara Mohammad fick Svenska FN-förbundets utmärkelse, årets MR-pristagare för sina insatser mot barnäktenskap hedersrelaterat våld! Motiveringen talar för sig själv, men den lyder ”Årets MR-pristagare är en orädd och engagerad försvarare av flickors och unga kvinnors rättigheter, Sara Mohammad är med och arbetar för ett totalförbud mot barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Årets MR-pristagare påminner oss om att många unga i Sverige fortfarande utsätts för hedersrelaterat våld. Som modig och aktiv debattör står hon upp mot rådande maktstrukturer och tvekar inte att tala klarspråk när det krävs”!

Nomineringen och motiveringen talar inte bara klarspråk, nej motiveringen och priset är också politiskt laddade, och den sänder ett budskap till samtliga politiska partier i Sveriges riksdag! Men jag är och blir inte speciellt övertygad om att FN menar det man skrivit i motiveringen, inte när man vet hur verkligheten är, och när man vet att FN är ingenting, och har ingenting att säga till om, men det finns andra saker som förvånar mig, och får mig att fundera på, hur ser våra politiker som sitter i Sveriges riksdag på arbetet som Sara Mohammad bedriver mot hedersrelaterat våld och barn äktenskap!? Och man behöver inte ”gå över bäcken för att hitta svar” på den frågan, nej då! Och med tanke på hur dessa frågor debatteras i riksdagen, funderar jag ofta på, vad politikerna själva tycker och tänker om personen Sara Mohammad och det arbetet hon gör, för alla dessa människor som tvingas leva mitt i det, även i vårt land Sverige! 

Visst lyssnar även Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt när Sara Mohammad pratar om hedersrelaterat våld och barnäktenskap, men vad spelar det för roll att han lyssnar, när det stannar där!? Hade Jonas Sjöstedt lyssnat och tagit det hon säger på fullaste allvar skulle vi slippa läsa, om det som går att läsa under fliken på Vänsterpartiets hemsida, under fliken Vår politik, visserligen har den sidan uppdaterats nyligen, för att de vill verka lite mer trovärdiga i de frågor som Sara Mohammad pratar om, men det räcker inte att bara skriva om det på deras hemsida, där de skriver följande! ”Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, Vänsterpartiet är den viktigaste kraften i riksdagen. Vi anser att alla människor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda.” Jo men hoppsan, det där berättar att, visst har Jonas Sjöstedt lyssnat alltid, men vad hjälper det alla dessa kvinnor som Sara Mohammad pratar om!? 

Men när jag loggar in på Socialdemokraternas hemsida för att se vad de skriver om jämställdhet mellan könen, får jag nästan en chock, jo för i deras hemsida hittar jag nästan ingenting om hur de själva ser på jämställdheten, jag har letat runt och hittade det här under fliken Vår politik – Jämställdhet. ”I den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. (centralt felstavat) Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män skall ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka.” Och då förstår jag att, socialdemokraterna har inte lyssnat på det Sara Mohammad säger om hedersrelaterat våld överhuvudtaget, eller är det måhända så att de nonchalerar hennes åsikter!? Men nog berättar även socialdemokraternas ord om jämställdhet sitt eget klarspråk!? 

Och när jag läser om jämställdhet i Miljöpartiets hemsida under fliken, Vår politik – Jämställdhet blir jag inte bara chockad, nej jag tror inte att det är sant, när jag läser om deras syn på jämställdhet är och betyder i Miljöpartiet, när de skriver, ”De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt ännu. Därför är miljöpartiet ett feministiskt parti. Miljöpartiet vill, att kvinnor och män skall ha lika lön för lika arbete, att samtycke som krav för sex förs in i lagen, och att män använder fler föräldradagar.” Ja ha, tänker jag, vad är det Miljöpartiet missat om jämställdhet, eller har Miljöpartisterna en egen syn på jämställdhet eftersom de inte berättar mer utförligt om deras syn på hur de ser på jämställdheten mellan alla kvinnor och män i vårt samhälle, oavsett vem eller vilka det är!? Visst låter Miljöpartiets formuleringar om jämställdheten väldigt diffusa och fumliga, eller är det bara jag som har fel!?

Men för att göra en lång historia lite kortare skall jag avsluta det här inlägget på mitt eget sätt att tänka och skriva! Sammantaget av allt det som går att hitta och läsa om jämställdhet mellan kvinnor och män i dessa partier, är att det är bara några få ord på ett papper som saknar alla former av trovärdighet, efter som de inte med ett ända ord tar upp det som Sara Mohammad pratat om, fast alla politiska partier och politiker i Sveriges riksdag har "lyssnat" och nickat ja till allt det hon sagt om just jämställdhet och hedersrelaterat våld, har dessa politiker inte fattat ett dugg av vad orden om jämställdhet mellan könen är och betyder! Men det sänder också ut andra signaler om hur deras verklighet är, när de pratar om någonting som de inte bryr sig om, nämligen kvinnorna som Sara Mohammed pratar om, och jag är den förste att beklaga, att det förhåller sig så i Sveriges riksdag och i Sveriges regering!?

               Amanda Björkman: Vänsterpartiet förminskar kvinnoförtrycket      Hur kan du missa kvinnoförtrycket?      Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar