fredag 25 november 2016

Ideologi och grönt maskrosvin.Om man blandar ihop alla politiska värderingar, ideologier och idéer i en hink, och bygger ett samhälle av det, får vi ett maktsamhälle som har formats av upplysningar, vilket betyder att, politiker kan hävda sina egna intressen, även om folket inte ”gillar” det! Men att påstå och kalla det för demokrati, har jag personligen svårt att se, när jag ser och hör hur oeniga politikerna själva är, i allt det som händer och sker i samhället i dag, när nästan samtliga politiska beslut och förslag, som fattas i Sveriges riksdag som handlar om förslag och beslut som berör hela Sverige, och med tanke på hur lågt stöd Socialdemokraterna och Miljöpartiet har, ute bland landets befolkning, kan jag inget annat än fråga mig, är det demokratiskt rätt och riktigt, att landet styrs med av en regering som bara har 30 procents majoritet av landets befolkning!? 

Och jag är knappast ensam om att tycka och tänka om det kaotiska samarbetet som tycks råda, när Miljöpartiet och Socialdemokraterna försöker föra en gemensam politik, för landets bästa i det svåra politiska läget som inte bara Sverige ”råkar” befinna sig i, tillsammans med EU:s övriga medlemsländer, visst kan vi tycka och tänka vad vi vill om Miljöpartiets politik, men MP har många sakfrågor som är mycket viktiga frågor som de försöker få gehör för i deras samarbete med Socialdemokraterna, i den Svenska regeringen, men vi måste också inse fakta, att Miljöpartiets gröna ideologiska politik går stick i stäv med många av Socialdemokraternas egna ideologiska värderingar, i allt för många andra politiska åsikter och det om något skapar stora politiska motsättningar mellan regeringsblocken, och det är förmodligen den gröna ideologin som har skapat kaoset i Miljöpartiet, och som bidrar till Socialdemokraternas låga opinionssiffror i dag!? 

Men nej då, det är inte ”bara” i Miljöpartiet som den gröna maskros ideologin slagit rot, nej det ser och hör vi i nästan samtliga politiska partier i Sveriges riksdag, utan att någon tycks märka att dessa värderingar har tagit en allt större plats i samtliga politiska block i dag, visst finns det behov av en grön politik i hela världen i dag, men med den gröna ideologins värderingar har det också smugit in nya idéströmningar som i sin tur påverkar politiken och det politiska klimatet i hela landet, när makten i landets kommuner styrs tillsammans med politiska partier som blivit smittade av den ”gröna” vågens ideologiska värderingar! 

Vilket också visar sig ute i landets alla kommuner och Landsting, och det om något har splittrat folket och politikerna både i och utanför Sveriges riksdag, vilket bidragit till att det att är svårare att få en egen politisk majoritet i viktiga sakfrågor, även i renodlade Socialdemokratiska kommuner!  Ja ni och just nu då funderar jag på, hur det kan komma sig att, alla politiker och politiska partier över en natt blev feminister, nej och jag behöver inte fundera länge på varför alla politiker säger sig vara det, som är mest ”inne” att vara just nu, bara för att de tror att man måste vara det, men varför de är det, är ingenting som jag skall fundera om! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar