onsdag 23 november 2016

Landsbygden är en tickande bomb!Det finns ingen konflikt mellan stad och land. Det är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och den parlamentariska landsbygdskommittén rörande eniga om. Men de är inne på minerad mark. Den svenska landsbygden är ett demokratiskt haveri och en krutdurk på väg att explodera, skriver Katarina Östholm och jag är benägen att hålla med henne till 100 procent, men jag och många med mig ser andra skäl och orsaker till varför landsbygden är en skarpladdad krutdurk som kommer att explodera, frågan är, när då? Och tittar vi på hur det är mellan stad och land, när alla kommuner skall ta sitt ansvar och tvingas till att ta emot flyktingarna som finns och kommer till Sverige, kommer det att bli en spik i kistan i många små och medelstora kommuner, som redan i dag har stora allmänna sysselsättnings problem, som gör att befolkningen tvingas flytta ut från dessa kommuner som saknar arbetstillfällen, in till större städer och kommuner där jobben och allt annat fungerar!

 Att då tvinga alla dessa fattiga kommuner att ta sitt ansvar i den nu rådande flyktingkrisen kommer i förlängningen enbart att skapa större problem, när man inte tittar på hur bostadsmarknaden, ekonomin och arbetsmarknaden är i verkligheten i dessa kommuner, och hur skall man då klara av att integrera alla nyanlända, som är ett måste om man menar allvar med att integrera alla nyanlända in på den Svenska arbetsmarknaden!?

Och det är också så som Finansministern Magdalena Andersson själv sa i dag när hon presenterade höstbudgeten, att vi bygger utgifterna för integration och invandringen på prognosen för 2012 års asyl och invandring!? Och hon tog även upp att Sveriges asyl och invandring inte är så kostsam de två första åren, eftersom kommunerna får generösa bidrag dom två första åren från EU!? Men varför hör vi aldrig någon prata om vem och vilka det är som skall få ta det ekonomiska ansvaret efter de två första åren, när staten och kommunerna inte får så generösa bidrag för invandringen av EU!? Är det tänkt så, att det kommer att bli kommunerna själva som får bära dom ökande kostnaderna som en ökad befolkning innebär, när kommunerna själva skall ombesörja och upprätthålla kostnaderna för den allmänna samhällsservisen som skola, sjukvård och alla andra ekonomiska och sociala utgifter, i alla landets kommuner som redan i dag har en hög arbetslöshet och ett stort utanförskap, på grund att det finns inga jobb och knappt någon samhällsservice att tala om som fungerar!? 

Hur tänker Riksdag, Regering och alla kommunerna själva som i dag tar emot så många nyanlända till kommunerna som redan före man tar emot fler, redan i dag har Sveriges högsta arbetslöshet och utanförskap? Det jag inte förstår är, hur tänker politikerna egentligen när man fyller på avfolknings kommuner med ännu fler människor som redan dag ett saknar språkkunskaper och i allt för många fall utbildningar som är ett måste för att överhuvudtaget få en chans att starta ett nytt liv och rätten till ett arbete och en egenförsörjning, när förutsättningarna inte finns i avfolkningsbygderna!?  

Visst kan jag tycka, att den här formen av integration och integrationspolitik låter som rena rama vansinnet, när man uppenbarligen struntar i allt vad integration betyder och är, när man utan moraliskt ansvar placerar ut alla nyanlända i våra Norrländska djupa skogar som snart kommer att sakna allt vad arbetstillfällen, sjukvård, skola och en väl fungerande samhällsservice och en infrastruktur som fungerar, så visst sitter halva Sverige på en krutdurk som kommer att explodera!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar