fredag 4 november 2016

Nej socialdemokrater, vi glömmer aldrig 1931 - 2016Och att det är väldigt många socialdemokratiska väljare som själva tycker eller tänker, att de är lustiga, nej det är inte konstigt att de tycker så, och det är inte mindre konstigt att det kokar över av ilska när de själva drabbas av nedläggningar, när deras egna lokalpolitiker extraknäckar som landstingspolitiker där de är med om att fatta beslut, som påverkar och kommer att påverka allting i deras och den egna familjens liv, vardag och hälsa på ett negativt sätt den dagen någon i din egen närhet drabbas av olycka eller sjukdom och måste besöka vården som bara kan fås på ett akutsjukhus i den egna regionen som inte ligger 10 – 20 mil bort, som det kommer att bli för väldigt många, om eller när nedläggningen av Sollefteå akutsjukhus är ett faktum!  Och det blir inte mindre lustigt att, det är och finns så många lokalpolitiker som är emot det som Lotta Gröning var med om att starta, när hon skrev att, Norrland bör göra som Skottland – kräv självständighet!

Jag menar, det låter väldigt knepigt när de socialdemokratiska lokalpolitikerna är så oroliga och rädda för, ett självständigt Norrland när de själva ”arbetar” för att bilda egna ”små” storregioner inom landstingen!? Jo det låter och rimmar väldigt konstigt, när man läser om det de själva tycker i Norrstyrelsens egen sida, där de skriver följande ”Den offentliga sektionen står för stora utmaningar. För att klara välfärden och få fart på tillväxten krävs att starkare och mer samlat Norrland. Därför vill landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland bilda Region Norrland – en regionkommun med ett sammanhållet ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling i norra Sverige” och det blir inte mindre rörigt när man läser följande ”Regionala nämnden ansvarar för områdena tillväxt och näringsliv, hållbar utveckling inklusive extremt miljöperspektiv, turism, kultur och utbildning samt kollektivtrafik” i Landstinget Västernorrlands egen sida!? 

Och det är och låter inte mindre rörigt, när landets statsminister Stefan Löfven i samband med riksmötets öppnande säger att, Sverige skall hålla ihop, visst låter det fint när vi hör vår statsminister talar om att ”Sverige skall hålla ihop”, men för oss som bor och lever i en annan del av världen, en värld eller en del av ett land som inte omfattas i orden när statsministern pratar om att, Sverige skall hålla ihop! Jo visst skall vi hålla ihop, men om vi skall hålla ihop hela landet, krävs det lite mer satsningar som gynnar Norrland och Norrlands inland, än bara fina välskrivna tal, som bara kommer att leda till att, fler och fler ställer sig bakom kravet att göra Norrland självständigt! 

Kan man lita på socialdemokraterna i Västernorrland? Nej jag behöver bara läsa eller ta del av hur de vänder den röda fanan efter egna intressen för att förstå, att socialdemokraterna i Västernorrland är ingenting någon kan eller bör lita på

OBS: Släpvagnen med reklam texten, ”Glöm aldrig sossarnas svek” lånas ut gratis till alla socialdemokrater i hela Västernorrland.

          (S)-topparna i Ådalen samlade – så vill de rädda Sollefteå sjukhus     Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus öppnas inte igen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar