söndag 27 november 2016

Påföljderna i rättssystemet är som lottovinster.

Jo nu när det Svenska rättssystemet inte klarar av att leva upp till vad deras egen slogan försöker säga, att ”Lagen är lika för alla” nej tvärt om så har och är det Svenska rättssystemet korrupt och genomsyras av status, person och plånboks rättegångar och domar, nej det Svenska rättssystemet lever inte upp till deras egen slogan som säger, att lagen är lika för alla! Jo jag vågar påstå att det förhåller sig så, att det Svenska rättssystemet aldrig har varit lika för alla, nej titta bara på hur det var på 20 – 40 talet när lagen i Sverige styrdes av Länsmannen, prästen och storbönderna, och alla som var med på den tiden, vet att då festades det till lite då och då, när dessa herrar träffades och umgicks, och hur svårt är det då, att förstå vad visan ”prästens lilla kråka skulle ut och åka” egentligen syftar till! 

Men det var då det kan man tycka, och vi skall alla vara glada för att dessa herrar inte styr och ställer som man gjorde då, men egentligen har det Svenska rättssystemet inte förändrats anmärkningsvärt mycket till det bättre eller som lagen alltid har sagt, att lagen är lika för alla, nej det vet alla även du att så efterlevs inte lagar och regler! Likheterna i hur det Svenska rättssystemets då och nu behandlar och dömer enskilda individer utifrån vem/vilka/vilken person och ställning individen i samhället har, är skrämmande lika allt sedan ”rättssystemet” infördes och skrevs in i grundlagen för hela det Svenska rättssystemet! Jo det är skrämmande att rättssystemet inte klarar av eller vågar leva upp till orden att lagar och regler är lika för alla! 

Och tittar man sedan vidare på hur hela samhällsbilden ser ut utifrån hur det Svenska rättssystemet fungerar, är det heller inte så svårt att förstå varför samhället ser ut som det faktiskt gör i hela landet Sverige, jag menar titta på hur stora skillnader straffpåföljderna blir för exakt samma gångna brott i det Svenska rättssystemet, jo jag vågar påstå att utgången och straffpåföljden i Svenska rättssystem är som att köpa en lott, jo det kan gå hur som helst, allt utifrån vem du är och vilken ställning du själv har i samhället! Nej det är inte konstigt att samhället fungerar och ser ut som det tyvärr gör i dag, på grund av att rättssystemen inte vågar eller vill ta sitt fulla ansvar och leva upp till orden, att lagen är lika för alla, där jag som en enskild individ i det ”nya” rättssystemet måste fråga mig, vem kan/vill eller vågar jag lita på, när jag inte kan eller vågar lita på att det Svenska rättssystemet, den dagen jag eventuellt själv råkar ut för att granskas och dömas av ett havererat och korrupt rättssystem?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar