måndag 14 november 2016

Stora brister i samhället, när du drabbas av vägglöss.Jag personligen har diskuterat allt som går att diskutera om vägglössen, med massor med människor, allt från drabbade till forskare och politiker, och jag har varit i kontakt med alla tänkbara myndigheter, hyresbolag och försäkringsbolag, och jag har haft långa samtal med saneringsbolagen om dessa insekter, som sprids inte bara här i landet, nej spridningen av vägglössen är ungefär likadan i hela Europa! Men när jag började prata med alla dessa människor och myndigheter för cirka 1 år sedan, efter att jag själv tvingats genomlida en lång och segdragen sanering för att bli kvitt eländet, som jag drog med mig hem, efter att jag suttit i en stoppad stol i en offentlig lokal, började jag se ett mönster, som fick mig att börja ställa frågor till alla jag pratade med!

 I alla mina möten och samtal med alla personer, försäkringsbolag och myndigheter har jag enbart diskuterat, hur och varför vägglössen sprid, men jag även diskuterat ansvarsfrågorna med jurister, försäkringsbolagen, hyresvärdar och med ett stort antal drabbade, och jag har även diskuterat myndigheternas eget ansvar med många tänkbara myndigheter! Och min privata slutsats av allt jag har diskuterat med jurister, försäkringsbolagen, hyresvärdar och berörda myndigheter är att, det finns ingen Svensk myndighet i dag som är villig att ta på sig ansvaret, för att vägglössen sprid som den nu gör i hela landet! 

Efter att jag gick ut i medierna och berättade om hur min egen situation är, och hur verkligheten är och blir för den enskilde medborgaren som drabbas av vägglöss, har jag blivit kontaktade av många privata människor och några nyhetsmedier! Men också av några forskare, som har velat ”bolla” hur det är att leva med lössen, och hur man påverkas av det, och vi diskuterade även spridningen av sjukdomar! 
Men för att återgå till ansvarsfrågorna för den som drabbas, är det djungelns lag som gäller, eftersom det inte finns eller är någon som bär ansvaret för spridningen, men också för att våra Svenska myndigheter hänvisar ansvarsfrågorna till det som skrevs om vägglössen 1970: 995 i Jordabalken! 

Där hela ansvaret läggs på den privata individens charterresor!? Jo och just därför har det blivit så att, det finns ingen myndighet som behöver ta på sig något som helst ansvar, för det som händer nu i dag 46 år senare!? Och just därför tror jag att, alla myndigheter säger att, det är charterresenärerna som står för att vägglössen sprids som det gör i dag, när de också påstår att det är vi charterresenärerna, som är ansvariga för att kontrollera hotellrummen och våra resväskor och kläder före vi åker hem, och att vi bör tänka oss för när vi kommer hem, före vi packar upp resväskorna! Men det betyder också att, försäkringsbolagen slipper ta på sig något större ansvar för alla som tvingas slänga bort bohaget för att bli kvitt ohyran! 

Men att påstå att det är charterresandet som är orsaken till att vägglössens sprids, är och blir intetsägande om man kontrollerar hur många saneringar saneringsbolagen utförde 2005 med hur många saneringar som utfördes, 2010 och fram till 2016! Jo jag har kontrollerat det, men jag har även kontrollerat hur charterresandet var 2005 – 2010 – 2016, och där finns svaren som säger att det är inte och kan inte vara charterresandet som står för den stora ökningen och spridningen av vägglössen 2005 – 2016! Vad vill jag då säga med detta, jo följande, men observera att jag bara kan prata för min egen sak, och säga att ökningen och saneringen av vägglössen de 5 – 10 senaste åren inte beror på charterresenärerna! 

  Se upp för vägglusen efter semestern      Vad är egentligen vägglöss?       Rekordmycket vägglöss i länet      Vägglöss      Varning för vägglöss efter semestern – ökar lavinartat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar