torsdag 15 juni 2017

Grundvattennivån, sötvattnet och borrhålen.

Visst finns det ”goda” skäl till att vara oroliga, nu när grundvattennivåerna är så låga på så många orter och platser, men det finns som alla vet om, orsaker till varför grundvattennivån sjunker, men det är få eller ingen som pratar om sambandet mellan alla borrhålen i marken och i bergen när ”vi” blir fler och fler som borrar efter dricksvatten och värme!? Och det om något förvånar mig, för jag tror att det finns ett direkt samband mellan borrhålen och grundvattennivån, ett samband som kanske är en enkel förklaring till, varför grundvattennivåerna sjunker, som de nu gjort de senaste åren!? Ja ha, tänker säkert många av er, men till saken hör att jag har jobbat med just vatten och värme i många år, och fått se hur alla dessa borrhål i berget efter värme påverkat eller som i värsta fall, förstört andras djupborrade dricksvatten ”brunnar”, med egna ögon, när där deras klara och fina dricksvatten förorenats av borrgrus och partiklar från någon annans djupborrade brun!

Och det har fått mig att inse att, ingen riktigt vet hur ”vi” påverkar eller förändrar de naturliga vattenströmmarna i marken och i berggrunden, med alla dessa djupborrade vatten och värmehål, men om vi tänker efter förstår nog alla att, borrhålen förändrar grundvattennivån för alla, jo då och det har jag också fått uppleva många gånger, när någon annans borrhål ”snor” vatten från någon ”grannes” friskvattenhål! Men som sagts så, är jag mycket förvånad över att ingen reagerat över hur grundvattennivåerna påverkas av alla dessa nya och äldre djupborrade hål efter vatten ner till jordens ”normala” grundvattennivåer!? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar