torsdag 20 juli 2017

Som ambassadör för Kramfors.Är det extra viktigt om vi som är ortsbor verkligen vill uppfattas för att vara trovärdiga ambassadörer för Kramfors kommun, jo och då måste vi berätta båda sidorna om hur det är att bo och leva här, och inte utelämna någonting genom att bara berätta det som vi själva anser och upplever som det positiva med att med att bo och leva här, men om vi inte klarar av att berätta det negativa med att bo och leva här i kommunen, på ett trovärdigt sätt, när det faktiskt förhåller sig så att, alla som bor och lever här känner också till att, det finns och är lika många negativa röster som också pratar om Kramfors kommun som det finns positiva röster, kommer den ”positiva” sidan av att vara ambassadör för kommunen att bli allt för genomskinlig och slå tillbaka som ett negativt eko, om vi inte samtidigt vill berätta det negativa som många människor ser och upplever dagligen, när de själva kommer att se och höra det båda sidorna ser, hör och pratar om med öppna öron och ögon, när de jämför alla positiva fördelar mot alla negativa saker med att bo och leva i kommunen Kramfors!

Men det absolut viktigaste som vi ambassadörer måste berätta är, vad vi som kommun kan/har att erbjuda till alla åldersgrupper som planerar att flytta till vår kommun, före någon bestämmer sig för att flytta hit, och då räcker det inte, att vi bara berätta om det vi själva upplever som positivt, för det om något kan i värsta fall få förödande konsekvenser, den dagen de som flyttat hit får uppleva det negativa med egna öron och ögon, på grund av att vi som ambassadörer endast erbjudit en allt för vacker och tilltalande ”tavla” målad med vattenfärger! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar