söndag 9 juli 2017

Sverige och Socialstyrelsen borde skämmas!


I stället för att skryta om den allmänna välfärden när vi slår oss för bröstet och säger att, vi lever i ett av världens absolut bästa länder i världen, om vi tar hänsyn till i stort sett allting annat! Så är det kanske på det viset, men om ”vi” för ett kort ögonblick gör ett undantag och vänder bort blicken från välfärden för de sjuka och äldre människorna, jo då, kanske vi lever i ett av världens absolut bästa länder, men bara så länge vi glömmer bort att, inte slå oss för bröstet samtidigt och säga att vi lever i ett av världens absolut bästa länder och rättsstater?!  
    
Men före vi slår oss för bröstet, är det mer än hög tid att, ta del av den mindre trevliga läsningen om äldreomsorgen, vården, skolan eller om någonting annat som handlar om välfärdens Sverige 2017, men när vi läser om just äldreomsorgen i Socialstyrelsens egen hemsida verkar det nästan som att, det finns inga större fel eller brister i äldreomsorgen, men hallå, vad menar Socialstyrelsen när ni skriver om äldrevården, när ni formulerar er så här?! ”Socialstyrelsen arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre”? Betyder inte det i klarspråk att, ni menar att det är bara de äldre som är mest sjuka äldre, som har rätt till rätt vård och omsorg, och att det gäller inte alla äldre, eller betyder det att, det är fritt och upp till varje enskild kommun att avgöra, vem som är de mest sjuka äldre människorna som är i behov av att få rätt vård och omsorg”!?  Rätta mig gärna om jag har missuppfattat det ni skriver på ett felaktigt sätt!? Vidare skriver ni. ”Vi arbetar bland annat för att, äldre och anhöriga ska kunna vara delaktiga och ha inflytande på äldreomsorgen genom att årligen presentera. Så tycker de äldre om äldreomsorgen, Äldreguiden och Vård och omsorg om äldre. Samt att de äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande genom att stötta kommunerna att tillämpa den nationella värdegrunden”! 

Men det där är ju bara en massa fina ord, när vi ser, hör eller läser om det dagligen, att omvårdnaden om de äldre och sjuka människorna inte fungerar ute i kommunerna, när de far lilla eller nekas vård och vårdplatser på kommunala äldreboenden! Hur kan det komma sig att ni som är lagen gömmer er bakom fina formuleringar, när ni är den myndigheten som bär det yttersta ansvaret för att, vården och omsorgen skall tillämpas och fungera på ett korrekt sätt för alla och de äldre och sjuka människorna, som är i störst behov av att, få rätt vård och omsorg i alla kommuner, när ni formulerar er som ni gör, när ni samtidigt stöttar och blundar för hur kommunerna tillämpar den nationella värdegrunden som lyder under socialtjänstlagen?! 

Men om vi bortser från allt det som går hitta och läsa om vården och omsorgen om de äldre människorna i våra sociala medier, om hur den allmänna vården och omsorgen inte fungerar och är, och ägna 5 minuter av våra liv till att studera och läsa om det Socialstyrelsen skriver om den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, som gäller för alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen. Där Socialstyrelsen tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrundlagen, för att informera och stötta hela samhällskunskapen om vårdbehovet! Men om vi fortfarande envisas med att slå oss för bröstet och påstå att, vi lever i ett av världens absolut bästa och rättssäkra länder, så tror jag att, vi är en fara för oss själva och alla andra! Men för oss som inte slår oss för bröstet, inser vi som lever och bor i Sverige, ganska så kvickt att, vi lever och överlever inte i ett av världens absoluta bästa länder, när verkligheten säger att, vi lever och överlever med hjälp av nära och kära, den dagen vi själva drabbas eller påverkas av sjukdom och ålderdom och inte av ett av världens absolut bästa välfärdssystem, i ett land som skall vara ett av världens absolut bästa länder att leva och bo i! Men i det stora hela bor och lever vi trotts allt i ett bra land, fast vi råkar bo på fel sida av Berlinmuren, där den rika sidan av muren tar från den fattiga sidan av muren, som skiljer de fattiga och de rika åt!

   Kommunen backar: Nu får Britt plats på boende   -  I sina tal under Almedalsveckan kom svaren     Men sen blev det Jimmie    Vi har en vårdkris    95-årig kvinna nekas äldreboende    Äldreomsorg    Bristande introduktion för vikarier i äldreomsorgen     Metall sprider myter om äldreomsorgen    Efter krav från kommunen    KD vill åtgärda regeringens ”välfärdssvek” mot de äldre    Tidigare under dagen presenterade    ”Man ska kunna lita på äldreomsorgen”    Nationell värdegrund för äldreomsorgen    Danmark är bäst i världen    Äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar