torsdag 27 juli 2017

Trygghet i en ny tid!Jo ni, men att tryggheten skulle bli en så STOR och VIKTIG politisk sakfråga, kunde nog ingen gissat för fem år sedan, men när statsministern reser omkring och säger att, hela Sverige skall leva pratar han mycket om ingenting, som har med ”otryggheten” att göra, däremot pratar Stefan Löfven mycket om vad han tror är orsakerna till människornas oro och varför han tror att den allmänna otryggheten är så stor och vilka orsakerna är till att så många känner sig otrygga, och när statsministern tror att han och socialdemokraterna skall lugna landets medborgare med att säga ”att hela Sverige skall leva” blir det extra patetiskt när han tror att det han säger är orsaken till att otryggheten ökar, när han och socialdemokraterna tror att, om de pratar om att flytta ut statliga myndigheter och att de återigen lovar att, hela Sverige skall leva, kommer att lugna medborgarna, när han säger att regeringen jobbar med att flytta ut statliga myndigheter som skall finnas i hela landet, kommer det nya budskapet i orden ”trygghet i en ny tid” att bli något som förstärker allmänhetens missnöje mot den politik som härskar och har härskat i Sverige i mer än 20 år, och grundorsakerna till att inte hela Sverige lever är skapad av dem själva, när de tror att de sparar pengar om de "tvingar" alla att bo i någon av länets städer eller i länets största samhällen!  

Och det blir inte mindre patetiskt, när socialdemokraterna säger att de investerar för framtiden när de finansierar skapa och hitta på jobben som inte finns, med medel från den allmänna välfärden, samtidigt som han säger att, det kommer att krävas mer skattemedel, och då är det bra att folk är i arbete! Och då kära läsare, vidhåller vår statsminister Stefan Löfven att han vet vad han pratar om när han gång på gång återkommer till att, trygghet betyder att individen har ett arbete, kan försörja sig själva, har någonstans att bo, och att det fungerar bra för barnen i skolan! Men trygghet är också att inte behöva bli utsatta för brott och våld. Det är ett annat trygghetsperspektiv, så säger vår statsminister om den ökade oron bland landets medborgare, men han undviker att säga, att otryggheten och oroskänslan är störst bland den äldre befolkningen och bland kvinnorna, men han säger återigen att, trygghet är också att känna att samhället håller ihop, och att vi har gemensamma värderingar och går framåt i rätt riktning, att vi investerar i varandra, plus att landet kan försvara sig! Visst låter det fint, men det blir så patetiskt, när vi som lever i samhället som inte finns i deras värld tvingas till att bära kostnaderna, försämringarna och nedskärningarna, av hur deras prioriteringar skapar oroskänslor och försämringar som de själva inte har eller ser i deras egna liv och kvarter! 

Och inte blev det så mycket bättre när vår statsminister åkte till Dalarna i stället för att medverka i Almedalen, där han säger att han tror att i Dalarna och i många andra skogslän finns det en stor vilja att ha en mer utvecklad regionalpolitik, med begreppet på att hela Sverige skall leva, när statsministern överlämnar sitt ansvar om att hela Sverige skall ha tillgång till den grundläggande statlig service, oavsett var i landet man råkar bo till Ardalan Shekarabi, samtidigt som Peter Hultqvist säger att, vi har bara suttit i två år och vi har ytterligare tid som behövs för att klara den uppgiften, att nå regeringens mål den här mandatperioden är att, hela Sverige skall leva, under de två kommande åren, gör det hela inte mer trovärdigt, snarare låter det återigen, att de har ingen susning om vad de pratar om, när de pratar om att hela Sverige skall leva! 

Att det finns visioner och dagdrömmar i landets alla kommuner ser och hör vi allt för ofta, när vi som bor i något av avfolkningslänen hör våra kommunalråd uttala sig om framtiden, en framtid som är allt annat än ljus oavsett om du är, en ung eller gammal kommunmedborgare, för här växer ingenting i trädkronorna och jobben växer inte av sig själva, och inte blir kommunen rikare med hitta på jobben som inte finns när de finansieras med välfärdsmedel, men om vi bara kan öka antalet kommuninnevånare kommer allting att lösa sig av sig själv, tycks många kommunalråd som har samma dagdrömmar som Jan Sahlén i Kramfors kommun har, för han lever på hoppet med sina visioner och dagdrömmar att, Ådalen kommer att resa sig och bli som det en gång i tiden var, före jobben och stora delar av den grundläggande statlig service, packade ihop och flyttade in till de större centralorterna i länet, men som alla vet är hoppet det sista som överger oss människor, och det är kanske den förklaringen som kommunalrådet Jan Sahlén lutar sig mot, när han dagdrömmer om lösningarna om framtiden som tyvärr inte växer i trädkronorna, när han uttalar sig om en framtid som inte den heller växer i trädkronorna!

     Det finns bra politiska förslag     Varför så tyst om landsbygdsutredningens förslag?     Otrygghet riskerar att underminera vår frihet     Eskilstuna ska förknippas med trygghet år 2030      Poliser och kameror ger trygghet      Här är hoten mot den svenska tryggheten      Fokus på trygghet och på statsministerrollen stärker Stefan Löfven.     Hela Sverige kan inte leva      "Jag är beredd att agera utifrån det som krävs"      "Vi har ny framtidsinriktad politik"    Intressant      .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar