onsdag 30 augusti 2017

Fake news bortom tid och rum!Jo ni, det är inte så himla enkelt som många tycks tro eller vill få oss att tro, nu när ingen törs säga eller göra någonting som kan uppfattas eller förvrängas till att bli någonting helt annat av någon som tror sig förstå att det du säger eller skriver syftar till någonting som det inte är eller var ämnat för att överhuvudtaget vara, och det har dessvärre i sin tur påverkat i stort sett allting till att bli en agenda av misstänksamhet som bidragit till att ingen törs säga, skriva eller göra någonting som går att förvränga till att vara/bli någonting helt annat i ”vittnenas” ögon och öron. Men det riktigt kusliga och märkliga är ändå, att det på något märkligt sätt ”smittat” av sig eller om man föredrar att säga/skriva det på andra sätt, som påverkat politiken, politikerna och hela eller åtminstone till stora delar av samhällets alla ”hörnstenar” av det som bär upp samhällets alla instanser för det som en gång i tiden var skillnaden mellan det som var rätt och riktigt och det som var fel och inte tillåtet enligt samhällets alla grundstenar!

Vad menar han nu, tänker säkert många av er, men det absolut lättaste sättet för alla som vill förstå vad jag menar är att öppna ögonen och tvätta öronen, före ni överhuvudtaget läser nyhetstidningarna eller tittar på Aktuellt, Rapport eller någon annan media kanal som förmedlar dagsfärska nyheter om det som faktiskt händer och sker i Sverige och världen i dag! Nej det krävs inte allt för mycket tid och eget intresse för att få en liten inblick i hur verkligheten är och ter sig där utanför din egen fönsterruta, men om du verkligen vill och på allvar vill förstå det jag menar med det här inlägget, bör även du öppna ögonen och öronen och ta dig tid att läsa nyhetstidningarna och följa med i nyhetssändningarna på tv eller de medier du föredrar att följa, som levererar dagsfärska inslag och nyheter om hur den Svenska skolan mår och fungerar, som trotts allt är en nygammal nyhet som uppdateras i stort sett dagligen med allehanda rubriker och inslag om hur den Svenska skolan och barnen mår, är och fungerar i dag, nej det är inga trevliga rubriker eller nyheter som förmedlas om en skolmiljö som ingen vuxen människa överhuvudtaget skulle acceptera eller sätta sin fot i om det var en arbetsplats för vuxna människor, och i den miljön tvingas våra barn och barn-barn leva en stor del av deras liv, vardag och uppväxt i!? 

Men en annan dagsfärsk nyhet som överhuvudtaget inte borde vara en dagsfärsk nyhetsrubrik i våra nyhetstidningar och medier är att ”våldet” i våra Svenska skolor, gator och torg även flyttat in på våra akutmottagningar och sjukhus som sprider skräck och oroskänslor bland de anställda sköterskorna, läkarna, patienterna och de anhöriga, är tyvärr en nyhet som ingen i de vildaste drömmarna skulle kunna drömma om att riskera att mötas av, när eller om man tvingas till att besöka någon av landets akutmottagningar!? Visst finns det massor med andra nyhetsrubriker att skriva om, men jag har medvetet begränsat mig till de två stora och tunga problemen som tyvärr måste jag säga, finns i Sverige i dag, där orsakerna kring nyhetsrubriker har många saker som har gemensamma kopplingar till varandra! Men nu är det också ett faktum och ingen så kallad Fake news som vi kan sopa under mattan och påstå att det är en så kallad Fake news, nej tyvärr är det ingen sådan nyhet, men det är en ny nyhet som måste tas på fullt allvar av alla och av hela samhällets alla hörnstenar, nu när våldsbejakarna hotar och trakasserar vårdpersonalen när de försöker tvinga, påverka och styra vården och personalernas rutiner och arbetsuppgifter med våld och hot till egna personliga känslor och intressen när deras anhöriga tvingats söka vård och hjälp för skador som de ådragit sig på grund av att de umgås i fel kretsar och platser! 

Men som alltid finns det ett men med även i det som händer och sker på våra sjukhus, och det ända som är glädjande är att, det påverkar alla och även politikerna själva, och det är kanske därför som de är så snabba med att diskutera vilka åtgärder som krävs för att försvåra, förhindra och stoppa de våldsbejakade extremisterna från att ta sig in på sjukhusen! Men man önskar också att de var lika kvicka med att diskutera vilka åtgärder och metoder som krävs för att komma till rätta med det som händer och sker i stort sett överallt i Sveriges alla skolor, bostadsområden, samhällen, städer och kommuner, eller är det redan så illa att våra politikers apati är våldsbejakarnas bästa försvarare!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar