måndag 18 september 2017

Aktieinnehav och alkohol väcker debatt i Ådalen!

När journalisten Tomas Izaias Englund skriver en artikel som behandlar ett mycket känsligt ämne, när han skriver om kommunalrådet Jan Sahléns (S) inblandning i ortens whisky tillverkning! Men ärligt nu, vad är det som är fel i det Tomas berättar, när han varvar humor med fakta om ortens starke man Jan Sahléns ”affärer” i Box whisky och Sahléns karriär som internationell sekreterare i landstinget och aktieinnehavet!? Är det måhända för att Jan Sahlén ”råkar” vara socialdemokrat, eller är det för att han råkar bo i Kramfors och Röda Ådalen som är hjärtat för det som socialdemokraterna förknippar med arbetarrörelsens egna slagord i första maj tågen!?

Inte vet jag, men jag personligen tycker tvärt om att det är på sin plats att våra medier och journalister granskar alla våra politiska företrädare, på samma sätt som uppdrag granskning granskar makten och de politiska ledarnas affärer, för att bringa klarhet och upplysa allmänheten om det som alla bör eller skall känna till om våra offentliga personer och deras privata affärer, även om ”affärerna” kom till före eller efter vederbörande valdes till att företräda folket i kommuner, landsting och riksdag!

    Box whisky   Kramfors Kommun & demokrati   Ett nyktert beslut av landstinget att satsa på whisky från Ådalen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar