lördag 30 december 2017

Hela Sverige måste leva.

Min nyårshälsning till er alla blir en länk där du/ni hittar framtiden och framtidstron för hur din kommun och hela Sverige skall leva, och överleva genom att….
Landsbygdspartiet ska vara ett parti för landsbygdens människor. Vi ska representera alla som vill ha en fungerande landsbygd. Eftersom vi anser att inget av de etablerade partierna stödjer landsbygden och landsbygdens människor, tycker vi att ett parti som vill arbeta för omfattande och långtgående förändringar behövs. 

Ett väl fungerande demokratiskt styrelseskick och en lagstiftning som ger medborgarna möjlighet att påverka utvecklingen i frågor av stor betydelse för dem själva och för den bygd där de lever,ska vara en självklar rätt, oavsett var i landet man bor och verkar.
Att skapa förutsättningar för att upprätthålla och bevara för landsbygden typiska traditioner och kulturarv är en viktig del i arbetet för att klara målsättningen om en befolkad och levande landsbygd.
En viktig del i att återskapa en livskraftig svensk landsbygd är att landsbygdens människor får tillbaka rätten att i demokratisk ordning kunna påverka de politiska besluten som styr utvecklingen i deras närområde. Så är inte fallet idag, där besluten i för människor avgörande frågor tas av centralmakten i Stockholm, långt från berörda människor, och där de tagna besluten verkställs av länsstyrelser och statliga myndigheter. Detta har skapat ett utanförskap och en känsla av maktlöshet som är förödande för landsbygdens överlevnad och utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar