lördag 24 februari 2018

Arbetslös eller utanförskap?


Arbetslös – inte samma sak, nej det beror på hur vi räknar! 

Men det som är intressant är att, det finns ingen statistik som berättar hur många det faktiska antalet är som är arbetslösa i dag 2018, självklart beror det också på hur man räknar! Men låt oss leka med det som Ekonomifakta skrev 2006 om arbetslösheten! ”2006 publicerade ekonomifakta det här: Svaret är att det beror på hur man räknar. Det finns många som räknar, och alla räknar på olika sätt. Därför finns det ingen enkel sanning om hur hög arbetslösheten är. Men mellan 200 200 och 1,2 miljoner per personer är utan arbete”. 


Det fanns med andra ord cirka 1,2 miljoner människor som levde i utanförskap redan 2006!? Men om vi söker om samma fakta på hur hög arbetslösheten är i dag finns det ingen utgiven statistik på ekonomifakta från årtalen efter 2006!? Märkligt, jo det är inte bara märkligt, det är mycket märkligt i många avseenden att, det i dag saknas exakt statistik när vi googlar på ”hur hög är arbetslösheten”!? Visst finns det statistik som berättar att, arbetslösheten är 7 %, vilket är cirka 375 900 personer, men det beror på ”hur vi räknar” som ekonomifakta själv skrev 2006! 


Men om vi nu tittar på hur arbetslöshets siffrorna var 2006, som uppgavs vara cirka 200 200, och jämför dessa med 375 900 som var öppet arbetslösa 2017! Men hur påverkas då (det beror på hur vi räknar) siffrorna 1,2 miljoner människor som eventuellt var arbetslösa 2006, om vi jämför 200 200 som uppgavs vara arbetslösa 2006 med de 375 900 som var arbetslösa 2017!? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar