fredag 9 mars 2018

Behandlas kommunmedborgarna lika?

Inte kan Hotell Kramm vara ett kommunalt intresse, när det är en privat näringsidkare som hyr Hotellet av det kommunalägda bostadsbolaget?

Behandlas kommunmedborgarna lika, nej då, men om det var så, borde inte kommunstyrelsen föra över pengar från kommunen till Krambo om/när någon hyresgäst som bor eller hyr en lokal i det kommunägda bostadsbolaget Krambo, inte kan betala hyran till bostadsbolaget Krambo som äger hotell Kramm. Men nä, så fungerar det inte, när en hyresgäst inte kan betala hyran, skickar samma bostadsbolag skulden vidare med krav om betalning till K – Fogden!

Det borde i rimlighetens namn och ansvar ligga på bostadsbolaget eget ansvar, att ta ansvar för vem och vilka man hyr ut till, och det kan kan knappast vara hyresgästernas ansvar, att betala för förlusterna när bostadsbolaget hyr ut till personer och företagare som inte klarar av, att göra rätt för sig!? 

Och det kan knappast vara riktigt, att kommunen Kramfors använder medborgarnas välfärdspengar till att täcka det kommunalägda bostadsbolagets förluster!? Nej dessa välfärdspengar borde gått till det de är ämnade att gå, nämligen till skola, vår och omsorg!?  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar