torsdag 1 mars 2018

För Kramfors del kan det handla om 50 - 70 miljoner...Trafikverket har gjort en överenskommelse med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Verket skall ta över ansvaret för den kommunala vägbelysningen på statliga vägar, till enorma kostnader för de enskilda kommunerna! Hur är detta möjligt? Borde det inte bli billigare för landsbygdskommunerna om staten tar över ansvaret? Men nej det handlar om en noga uträknad strategi, kommunerna skall betala hela kalaset och mycket mer därtill!”


Nu släcks ljuset på landsbygden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar