onsdag 28 mars 2018

Källgranskning, sant eller falskt!?
Jag har diskuterat hur vi på ett enkelt och lätt sätt kan granska bild och text som påstår någonting! När det saknas en källa till det som delas på nätet och FB! Jag har slumpmässigt valt ut en bild där en text påstår eller berättar något om något! Och om vi vill granska den bilden och textens ”äkthet” kan vi göra det genom att, skriva in rubriken eller någon annan mening i det som skrivs i texten till den bilden i vår webbläsare, och när vi söker det vi ber vår webbläsare hitta, hittar vår webbläsare länken och bilden till den bilden och texten som jag delar i det här dokumentet! Men hittar vår webbläsare inte det som skrivs till den specifika bilden, är den bilden och texten gjord av någon privatperson som vill påstå någonting som inte är sanning! Märk väl att jag medvetet inte har uppgett källan till bilden och texten, enbart för att det hittar er webbläsare om ni skriver in rubriken eller något ur texten till bilden i er webbläsare! Svårare än så är det inte att, kontrollera bilder och texter som delas på FB och på nätet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar