lördag 24 mars 2018

Löfven, vi på landsbygden vill inte ha era allmosor!

"Ni har infört ett styrelseskick, som innebär att all landsbygd och alla småorter har slagits samman med intilliggande större ort. Detta har fått landsbygdsbefolkningen att komma i demokratiskt underläge vid all kommunal prioritering. Nedlagda skolor och försämrad service blir följden – samtidigt som vi skall betala samma kommunalskatt som tätorten."


Vi på landsbygden vill inte ha era allmosor, Löfven

Landsbygdspartiet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar