söndag 4 mars 2018

Valet 2014 – Socialdemokraterna.


Socialdemokraternas valmanifest för 2014.


1: Lägst arbetslöshet i EU. 2: En skola i europeisk toppklass. 3: Åtgärda tågkaoset. 4: Reformera arbetslösheten i grunden. 5: Öka resurserna i sjukvården. 6: Öka resurserna i äldrevården. 7: Förbättra tillgängligheten i cancervården. 8: Trygga förlossningsvården. 9: Gör det möjligt för 32 000 unga att ta traineejobb i välfärden. 10: Sänka skatten för pensionärerna. 11: Bekämpa brotten och brottens orsaker. 12: Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas. 


Allt detta gick att läsa under vår politik på socialdemokraternas webbsida, länken dit är https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/arkiv/val/valet-2014/ Bry er inte om att klicka på den länken, valmanifestet som gick att läsa under den länken är nämligen bortplockad? Men i den här länken: https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/valloften-manifest-och-analyser/valmanifest-2014.pdf som de glömt bort att radera går det att, läsa valmanifestets innehåll i dess helhet, där de bland annat skriver:


Lägst arbetslöshet i EU. Arbetslösheten har de senaste åtta åren ökat till 400 000 människor. Ungdomsarbetslösheten är nästan 25 procent. Det är dags för förändring. Vårt mål är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU 2020.

En skola i europeisk toppklass. De svenska skolresultaten har sjunkit och är nu lägre än snittet i OECD inom samtliga mätta områden, matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det är dags för förändring. Vårt mål är att Sverige inom tio år har en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU.

Bättre vård och minskade klyftor. I jämförelse med andra länder har kvaliteten i svensk sjukvård halkat efter. Inkomstklyftorna vidgas snabbare än i något annat OECD-land. Det är dags för förändring. Vårt mål är att inkomstklyftorna ska minska, genom investeringar i jobb och välfärd. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation”.


Vad tycker du, har socialdemokraterna uppfyllt partiets vallöften 2014! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar