söndag 22 april 2018

Släng inte bort din röst i höstens val!


Jo det känns faktiskt exakt så, när jag tänker på hur jag själv röstat genom åren, och varför jag tänker så just nu, beror på rubriken ”Vem lyssnar på fattigpensionärerna” där Sverker Olofsson skriver om fattigpensionärernas situation och det han skriver fick mig att tänka, kan vi överhuvudtaget lita på någon politiker eller på något politiskt parti i Sveriges riksdag, och mitt eget svar blev naturligtvis nej! Och det får mig att tänka på många saker om hur jag, du och vi måste tänka före vi deltar i höstens val! Och jag vet inte riktigt hur jag skall formulera mig för att övertyga er om, hur viktigt det kommer att bli, att vi tänker efter väldigt omsorgsfullt före vi bestämmer oss för, vilket politiskt parti som ger oss det bästa och det största förtroendet, före vi bestämmer oss för att rösta!

Nej det kommer inte att bli lätt att rösta om inte vi känner något förtroende för någon politiker eller för något politiskt parti i Sveriges riksdag! Och bara för att förklara det för er, vad jag egentligen menar måste jag citera det som Magdalena Andersson sa i Dagens nyheter ”Inga skattehöjningar behövs nästa mandatperiod för att klara av att upprätthålla kvaliteten i välfärden”. Jo det är sanning, att hon sa exakt den meningen, men hur sant är hennes uttalande och vågar vi överhuvudtaget lita på det hon säger?! Nu kanske ni förstår vad jag försöker säga, när jag skriver, kan vi överhuvudtaget lita på någon politiker?! Nej jag litar inte på det hon säger om skattehöjningar och vår välfärd och inte på det någon annan politiker säger heller! Och vem kan eller vågar lita på det, är inte min sak att avgöra, men nog borde det räcka för att förstå varför höstens val kommer att bli ett av de viktigaste och svåraste valen för väldigt många människor!
Men det kommer också att bli ett val som vi ”måste” delta i, om vi värnar om den lilla människan som inte har allt det som ”alla” andra har eller värnar om, och det kommer att bli ett val där vi tvingas välja vilken sida vi själva vill vara delaktiga i! Och det får mig också att tänka på vår statsminister och på vad orden (I Sverige håller vi ihop) betyder för honom själv och den politik han och partiet är företrädare för! Och nu blir det kanske lättare att ta till oss och förstå innebörden i Sverker Olofssons rubrik ”Vem lyssnar på fattigpensionärerna” och ställa samma fråga till oss själva, före vi bestämmer oss för att delta och rösta i höstens val, men om vi värnar om fattigpensionärerna och alla andra utsatta grupper i samhället som ingen lyssnar på blir vårt eget val inget lätt val i höstens val!
Nej det som kommer att ställa till det för många är ordet pengar, jo då enligt regeringen och alla experter går den Svenska ekonomin som tåget, just ni i alla fall, men om det finns så gott om pengar som alla säger, borde pensionärerna inte fått lite bättre återbäring än de 50 – 200 kronor som de fick av regeringen, på allt det de själva slitit ihop, när de slitit ut sina kroppar för att få leva ett behagligt liv på pensionen den dagen vi blir pensionärer!? Men pengarna finns och det spenderas massor av pengar på många saker, men inte på skolan, på vården, de sjuka, de arbetslösa, på välfärden, på löner eller på pensionärerna! Så hur lätt blir det då, att tänka efter, före vi väljer att rösta i höstens val!? Jo jag har redan bestämt mig för att, inte rösta på något av de 8 riksdagspartierna för nu få Landsbygdspartiet mitt förtroende, men vem får ditt förtroende? Men om ni röstar som ni brukar, röstar ni inte på människorna som inte har det som du och många andra har! Men det är ditt val att välja, inte mitt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar