torsdag 17 maj 2018

SKL varnar vem.


Är jag ensam om att inte förstår det Magdalena Andersson (S) menar, när hon säger att, ”Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investerat i jobb, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige” Och att ”vi har en fortsatt god utveckling i svenske ekonomi, säger finansministern och tillägger att de offentliga finanserna är något starkare än vad man hade hoppats på”. Men jag får inte det att gå ihop, när jag den ena dagen kan läsa om att, SKL – Sveriges kommuner och landsting varnar för kris i de Svenska kommunerna, och att det kommer att krävas stora förändringar omedelbart!? Och att SKL länge flaggat för de demografiska utmaningarna som väntar runt hörnet. Och att det krävs långsiktiga planeringar för att även fortsättningsvis kunna leverera en välfärd av hög kvalitet. SKL säger också att, sparandet i kommunerna har varit negativt, vilket innebär att kommunerna förbrukat mer pengar än man fått in. Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkat kommunernas ekonomier. Både positivt och negativt beroende på hur den statliga kost-sträckningen sett ut. De säger också att, Försäkringskassans LSS-tolkningar har ytterligare belastat kommunerna, som fått ta kostnader som staten tidigare tagit. 


Om det nu är som finansministern säger, hur kan det då komma sig att SKL säger det som så många kommuner i dag upplever, nu när kommunerna tvingas skära i den allmänna välfärdsbudgeten för att överhuvudtaget få ekonomin att gå plus minus noll, eller som i värsta fall när det blir som i min egen kommun Kramfors som tyvärr är ett skolboksexempel på att, det SKL skriver är sant, nu när Kramfors kommuns årsredovisning från 2017 inte är speciellt positiv för Kramforsborna, där det negativa resultatet för 2017 blev ett minus på 37 miljoner kronor!? Men att försvara minuskalkylerna genom att säga det kommunalrådet säger att, Kramfors kommun har haft ett utsatt ekonomiskt läge under många år med en befolkningsminskning som leder till minskade skatteintäkter, låter och blir väldigt svårbegripligt när samme kommunalråd står och skryter om 2016 som enligt kommunalrådet blev ett mycket framgångsrikt år, där framgångarna handlade om ett rekordstort överskott, men säger samma kommunalråd! Att det allra viktigaste var att vi ökade befolkningsmängden med 322 personer under 2015!

Men om nu allting var och är frid och fröjd med Sverige och Sveriges alla kommuner och landsting undrar säker flera med mig!? Inte vet jag men det är uppenbarligen någonting som inte stämmer, med det finansministern sagt och fortsätter att påstå, eller kan det vara så att, det är SKL som inte har koll på läget, nu när socialdemokraterna i all hast kopierade sverigedemokraternas migrationspolitik!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar