lördag 12 maj 2018

Socialdemokraterna är ett legalistiskt tänkande parti!


Allvarligt talat, skall man skratta eller gråta när man läser om hur socialdemokratiska politiker skriver under på att, de är stolta över hur den socialdemokratiskt ledda regeringen som under åren som gått fortsatt arbetet med att, bygga ett mer jämlikt samhälle, när det är så uppenbart att socialdemokraterna fortsätter samhällsbygget med att driva deras centraliseringspolitik som socialdemokraterna har bedrivit allt sedan 1900 talets början!? Kanske blir det lättare att förstå, varför socialdemokraterna har en förkärlek till centraliseringen av hela samhället om man känner till att, centraliseringen härstammar och introducerades först i Kina av alla länder!? Men om vi fördjupar våra kunskaper om vad legalism är och betyder, inser vi också varför socialdemokraterna vill äga och kontrollera alla och allt! Och om vi för ett ögonblick fördjupar oss i vad kommunism betyder och är, förstår vi kanske sambandet mellan legalism och kommunism, och då inser och förstår vi kanske var socialdemokratin har hämtat sina rötter, och om vi ser samhällsutvecklingen blir helhetssynen med socialdemokratins centraliseringspolitik glasklar!?   

Och att det är och fungerar exakt på det sättet inom socialdemokratin, ser vi när socialdemokraterna så ivrigt driver på centraliseringen av sjukvården, och hur allt detta vansinne med centraliseringspolitiken kommer att sluta, förstår vi om vi läser om kommunismens uppgång och fall! Men jag känner mig nästan tvingad till att citera Lotta Grönings inlägg i Expressen om centraliseringen, där hon beskriver det som stora delar av det Svenska folket skriver under på, när hon skriver om centraliserings ”tänkande politikers brister på erfarenheter och i många fall brist på utbildning, inte har förmågan till ett kritiskt tänkande eller till ett att kritiskt granska källor. En kompetens som de däremot kräver av våra skolungdomar”.

Lotta Gröning skränar inte med orden när hon fortsätter: ”Jag funderar över hur många katastrofala resultat som politiker behöver av centraliseringsiverns effekter för att förstå att de fattar dåliga beslut. Borde inte träning ge färdighet också i det här fallet? Vi har en mängd tydliga exempel, polisorganisationen och rättsväsendet, larmcentralen och 112-numren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och inte minst jordbruket. Men ack nej, inga politiska misstag och erfarenheter biter på centraliseringsivern”.

Och centraliseringsvågen av Sverige får mig att tänka på många olika saker, men den första tanken jag får är, hur tycker ni själva grundlagen fungerar när den säger att, all offentlig makt skall utgå från folket genom folkets främsta företrädare?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar