onsdag 30 maj 2018

Svensk, då är din plats i kön sist!


Det lackar mot val och det om något ”uppmärksammas” av väldigt många Facebook användare som känner en så stark frustration över att någonting inte är riktigt som det borde vara, i vart fall inte om man är Svensk!? Men hur kan det komma sig att det är just det som väldigt många Svenska medborgare upplever och har en så stark frustration över, att de infödda svenskarna, inklusive dem själva har blivit en andra klassens medborgare i det egna landet, nu när det mesta eller rättare sagt, allting och att alla pengar och investeringar läggs på att integrera de nyanlända!? Vilket har fått och får Svensken att tycka att ingenting verkar vara eller fungera som det var förr i tiden! Då när posten, polisen, vården, skolan, välfärden och rättssystemet var och fungerade som det alltid gjort, före den stora invandringsvågen började till Sverige!?  

Visst känns det fruktansvärt orättvist, men hur kan det komma sig att vi som gått i skolan i så många år definierar ordet rasism på så olika sätt som väldigt många Svenskar gör, om vi känner att, all denna frustration vi känner och bär på handlar bara om att de nyanlända går före i kön och får allting serverat på silverfat, medans vi själva får stå på sidan om med mössan under armen och tigga och be om allting!? Visst tusan förstår även jag varför frustrationen når sin kulmen, och orsakerna till varför vi delar vår egen frustration i våra sociala medier, men gör inte vi det alldeles för enkelt för oss själva när vi bara skuldbelägger de nyanlända, för allting som gått och går snett för oss som byggt upp landets välfärdssystem från tidens begynnelse, när vi låter vår egen frustration gå ut över de nyanlända när vi påstår, att det är tack vare dem som ingenting fungerar som det alltid gjorde!?

Jo vi gör det väldigt enkelt och lätt för oss själva och för varandra om vi inte håller oss till sanningarna och orsakerna till varför allting är och har blivit som de tyvärr är i det Svenska samhället, och då är det väldigt enkelt och lätt att vi låter vår frustration gå ut över invandringen och de nyanlända! Visst är det fruktansvärt dåligt, att inte vi som är så himla allmänbildade inte klarar av att hålla isär det som är rätt och fel, före vi låter vår frustration gå ut över någon annan, när det är så uppenbart att det är rädsla och okunskap över vårt eget välbefinnande som skapar vår främlingsfientlighet och som får oss att, dela och sprida min och mina ”vänners” ilska och frustration bland mina ”vänner” i mina sociala nätverk!

Men låt oss hålla isär begreppen, rädslan och ersätta dessa med fakta om samhället, och den första sanningen är att centraliseringen av Sverige började redan i början av 1900 talet, då när industrialiseringen mer eller mindre tvingade människorna att bosätta sig i städerna, och samtidigt genomgick vården stora förändringar med krav på centraliseringar och krav på besparingsåtgärder från landstingspolitikerna! Och det skedde också stora förändringar på arbetsmarknaden i början av 1900 talet, men 1938 kom LO och SAF överens om hur de skulle samarbeta om framtida avtal och lönesättningar mellan anställda och arbetsgivare för framtiden! Vilket bidrog till att ekonomin under 1960 blev bra, och det var också då som den Svenska välfärden byggdes upp, när barnomsorgen, sjukvården, skolan och vården för de äldre kunde byggas upp, och det var också då, alla fick fyra veckors semester!

Men redan i början av 1990 talet började det bli oroliga tider i Europa och Sverige hamnade i en bank och pengakris vilket bidrog till att, många miste jobbet och många företag försvann vilket bidrog till att, statens ekonomi blev sämre! Och inte blev det bättre under 2000 talet när de ekonomiska kriserna fick så stora effekter på den globala ekonomin! Och 2008 fördjupades den ekonomiska krisen på grund av att den amerikanska bostadsmarknaden var överbelånad och den krisen bidrog till att, många länder var nära att gå i konkurs! Men två år senare går Europa in i en ekonomisk skuldkris vilket bidrog till att, utgifterna blev större än inkomsterna i många länder i Europa!

Och jag är övertygad om att, det är den Svenska ekonomin som bidrog till att, den Svenska skolan kommunaliserades när den sittande socialdemokratiska regeringen fick majoritet att klubba igenom förslaget med stöd från vänsterpartiet i riksdagen 1989 och 1991 genomfördes den reformen med den dåvarande socialdemokratiske skolministern Göran Persson som var en av de pådrivande krafterna till att, beslutet om att kommunalisera den Svenska skolan gick igenom 1991!? Men alla som var mot beslutet minns säkert G Perssons egna ord om det, när han skrev ”Min väg, mina val” och han var övertygad om att, han resonerade rätt, men nu i efterhand vet vi också, vad han tycker och tänker om det i dag!?

Och jag är lika övertygad om att, det är den Svenska ekonomin som bidrog till att, den socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som statsminister beslutade sig för, att göra förändringar i pensionsreformerna och det klubbades igenom i riksdagen 1999 med stöd från samtliga riksdagspartier förutom vänsterpartiet som motsatte sig den förändringen! Orsaken till förändringen sägs vara att det ansågs allt för kostsamt med ett förmånsbaserat pensionssystem, och då valde de att införa ett avgiftsbaserat system! Vilket bidrog till att förslaget klubbades igenom i riksdagen 1999. Och jag är lika övertygad om att, den Svenska ekonomin bidrog till att, polisen omorganiserades 2015!?

Men, jo allting har ett men med och det har även det här inlägget, och den är att, integreringen är så fruktansvärt dåligt skött av Sveriges samtliga partier och politiker både nationellt, regionalt och kommunalt och det är av den anledningen som vi ser problemen växa i skolorna, i vården, i bostadsområdena och i hela samhället samtidigt som vi ser ett samhälle i kris på grund av att, kriminaliteten frodas och växer på grund av att, Sverige har misslyckats med att integrera invandrarna in i det Svenska samhället! När staten lämpade över stora delar av ansvaret för integreringen och ekonomin på kommunerna och landstingen, vilket i sin tur bidragit till kommunerna tvingats till att skära ner på utgifterna i välfärdsbudgeten, nu när utgifterna för integreringskostnaderna överskridit den kalkylerade budgeten!?

Visst är det fruktansvärt att, vi som är skolade och lärda blandar ihop rädsla, kulturism och främlingsfientligheter på felaktiga grunder!? När inte vi bryr oss om, att det är vi du och jag som är en del i ett system som företräder våra röster i ett demokratiskt system!

”Hyresrätten dörren till ett integrerat Sverige”  -  Ny rapport: Bostadssegregationen minskar  -  Här är mångfalden lägst i Göteborg  -  Gästfrihet som leder till klyftor  -  Nej till böneutrop i Göteborg  -  Svenskar, integrera er!  -  Eskilstuna på lista över mest segregerade kommuner  -  Socialdemokraterna gör religiösa till syndabockar  -  Vad är vi rädda för?   -  Storsatsade på integration – men när invandrarna kom lämnade alla svenskar  -  Sverige har skapat den evige invandraren  -  Pingströrelsen vill påverka om integration i valrörelsen  -  Festival mot segregation  -  Ökad segregation i Åmåls kommun  -  Minst segregation i Färgelanda  -  Ett grönt perspektiv kan minska utanförskapet  -  Nytt miljonstöd till utsatta kommuner  -  ”Ett tryggt, sammanhållet Sverige”  -  Löfven får betala för sina dubbla budskap  -  S-skräcken: Total kollaps  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar