torsdag 7 juni 2018

Är moralen otydlig eller bara svart?


Jag vet inte riktigt vad jag skall tycka eller tänka högt om det som sägs och skrivs, nu när spekulationerna om invandringen inte enbart handlar om vinster eller förluster för det Svenska samhället, nu när det mesta som skrivs och sägs om den, handlar nästan uteslutande om vem som har rätt eller fel om kriminaliteten och kostnaderna. Två självklara saker som borde ligga i allas intresse när vi diskuterar för och nackdelarna med alla former av en politiskt styrd invandring, och det som får mig att tänka högt handlar inte om kriminalitet och kostnaderna, och det är förmodligen det som får så mångas känslor att skvalpa omkring, bara för att vi har så himla svårt för att diskutera någonting, när alla inte tycker lika bra eller lika illa om det som är debatt och samtalsämnet för dagen, när vi egentligen pratar om exakt samma saker, när vi pratar om någonting som är bra eller inte bra för Sverige!? 

Och det första jag tänker högt om då är, det Herman Lindqvist tänkte högt om när han skrev att, ”glöm inte bort att svenska folket är extremt fegt, det saknar civilkurage, människorna är extremt konflikträdda och få vågar säga vad det tycker” och jag vågar sticka ut hakan och påstå följande, att det är förmodligen det som är och skapar alla dessa tvister och konflikter när vi pratar om, någonting som inte alla tycker exakt lika bra eller illa om, när vi diskuterar om det som är bra eller mindre bra för Sverige!?

Och allt prat om det som är bra eller inte bra för Sverige, när inte alla tycker lika bra eller illa om någonting, oavsett vad vi diskuterar får mig att tänka på ordet moral, och varför allting handlar om vår egen moral inser nog de flesta som känner till att, moral är en kvalitativ egenskap i en handling, som är ett beteende mönster som får oss att följa de etniska normerna, som för de flesta är att göra rätt för oss och följa god sed!? Och att vi alla är och fungerar exakt lika, finns det massor av skolexempel på när vi diskuterar någonting som får oss att, tycka lika bra eller lika illa om någonting!? Men låt mig ta ett exempel som förklarar varför det är vår moral som styr våra tankar och som i förlängningen kommer att avgöra, om vi tycker lika illa eller lika bra om det som vi diskuterar för dagen, och ett typiskt skolexempel på, att det är moralen som avgör det vi tycker och tänker om det vi pratar, skriver och debatterar är Mona Sahlins affärer och karriär!?

Men varför det är så, är kanske inte lika enkelt att förstå eller förklara men jag tror att, det handlar om att våra egna grundläggande värderingar håller på att brytas ner, värderingarna som vi fått i arv av våra förfäder, på grund av att vi skapar och bygger egna värderingar på en helt annan världsbild än den våra förfäder hade och fick i arv av deras förfäder, som byggde sina värderingar på det de själva upplevde och såg i bekantskapskretsen och i närområdet!? Och är det så, att det är våra egna värderingar som håller på att bryta upp nya marker, blir orsakerna till varför vi tycker som vi oftast gör, om det som är bra eller inte bra väldigt lätta att förstå om vi samtidigt inser att allting handlar om, förändringarna i våra egna arvsmassor!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar