söndag 3 juni 2018

Att betala förlusterna med nya kalas!


En utgift är alltid en utgift, men den faktiska skillnaden mellan en kostnad och utgift är inte helt glasklar alla gånger, och att det är och kan bli så stora variationer i uträkningarna beror givetvis på många olika yttre och inre faktorer, men också på vem och hur vi räknar och varför vi räknar!? Men det viktigaste är kanske, syftet och avseendet med uträkningarna och hur och vem som räknar ut vad!? Men precis som alla vet, är det utgifterna som avgör hur stor den disponibla inkomsten blir, när de faktiska kostnaderna är betalda! Svårare än så är det inte att räkna ut den privata, kommunala och statliga budgeten! Och i de fall budgeten haltar behöver vi se över våra inkomster och utgifter och avgöra om vi måste sänka utgifterna, jobba eller låna till extra pengar för att få budgeten i balans! Nej svårare än så är det inte, att få ekonomin i balans, men när utgifterna tenderar i fel riktning, är risken stor att kronofogden kommer och knappar på, trotts att vi gjort allt vi kunnat för att sänka utgiftstaket!? 

Och alla vet hur farligt det är att, göra upp glädjekalkyler och förbruka pengar som inte ”finns” och alla vet vad som väntar när plus och minus inte blir noll i slutbudgeten!? Men hur kan det då komma sig att, det är så många kommuner som inte lärt läxan av att inte räkna med pengar som egentligen inte ”finns” eller förbruka pengar som egentligen är avsedda för att sparas i ladorna eller användas till det de är avsedda för i årets eller det kommande årets budget i stället för att spekulera och göra glädjekalkyler på pengar som skulle försätta hushållen och företagen i konkurs, om vi förlitar oss på eller spekulerar på föregående årets positiva budgetresultat!? Och vi vet också vad som väntar om inte, glädjekalkylens pengar inte kommer som ett brev på posten!

Och det är väl lite så som läget ser ut och är i många kommuner som spekulerat och gjort nya glädjekalkyler för årets budget på de föregående goda ekonomiska årens kalkyler på den ”lönsamma” invandringen!? Men nu när vi alla känner till den faktiska kostnaden blir facit ungefär som att, dra ner rullgardinen och hoppas på att det finns en ekonomisk och hållbar lösning om vi går igenom och studerar glädjekalkylerna en gång till!? Men som alltid finns det även ekonomiska lösningar på allt, när bubblorna och glädjekalkylerna spricker och den enklaste ekvationen är att, låta någon annan betala förlusterna med nya kalas!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar