söndag 10 juni 2018

Personuppgiftslagen friar hellre än fäller!


Vad kommer att förändras, nu när regeringen ger Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Forum för levande historia uppdrag för att stärka demokratin!? Det är och går nog inte att, ställa bakom och utom rimligt tvivel vad som kommer att förändras, och blir det ingen uppdatering av grundskyddet i PuL måste jag säga att, det känns lite som en tårta på tårta effekt för att släcka ordbränderna som har en öppen gata, en gata som ger alla fri lejd mellan raderna i det mesta som skrivs och delas i alla våra sociala medier, på grund av att, personuppgiftslagen (PuL) som trädde i kraft 1998 inte hängt med i utvecklingen på Internet, men nu när personuppgiftslagen ersätts med dataskyddsförordningen (GDPR – The General Data Protection Regulation) som har liknande regler som finns i personuppgiftslagen, och som får likvärdiga regler som hela EU, blir det förhoppningsvis lite bättre för alla som är med och deltar i rummet där det fria ordet är fritt att användas av alla!? 

Men, nog borde det ske en uppdatering av grundskyddet av personuppgiftslagarna i samband med att, PuL ersätts och förstärks med dataskyddsförordningen, om regeringen vill att vi som är konsumenterna av det fria ordet, skall känna oss lite tryggare när vi besöker marknaden för det fria ordet!? Men hur är det, får vi skriva vad som helst på Internet, jo vi får och kan faktiskt i grova drag skriva precis vad som "helst", utan större risker att bli åtalade för det vi skriver, men bara på sidor där utgivaren inte är den som skriver, för att, det är alltid utgivarens ansvar för allt som skrivs i våra sociala medier, men även du som kommenterar och skriver på Internet kan bli åtalad, men risken att du som privatperson skall bli åtalad är mycket liten! Och varför det är så, är sedan länge känt bland alla som är med och deltar i allt det som finns på Internet! 

Men vi har något unikt i det Svenska rättssystemet som hellre friar än fäller när det inte går att bevisa, att det är ställt utom rimligt tvivel, vem som satt vid den aktuella datorn med det aktuella Ip-numret och skrev det som bliv föremål för en polisutredning, för att du kränkt eller hotat någon på Internet! Och det är och blir exakt samma sak om det är du som blivit hotad eller kränkt på Internet, och tack vare att lagar och regler säger att, hellre fria än fälla vilket i förlängningen betyder i klartext att, polismyndigheten kommer att, slänga din polisanmälan i papperskorgen i samma sekund som du lämnar rummet, bara för att, polismyndigheten inte kan fastställa att det är ställt utom allt rimligt tvivel, vem som satt det vid den aktuella datorn, när du hotade eller blev hotad eller kränkt på Internet!

Med andra ord kan vi gott säga att, lagarna som är satta att skydda och hjälpa oss i personuppgiftslagen är det fria ordets egen lilla domstol!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar