fredag 8 juni 2018

Pojkflickor eller flickpojkar?


Upptakten till varför jag skriver det här blogginlägget har sina rötter i en Facebook tråd där en mycket klok och förståndig kvinna undrade, varför tjejer och kvinnor i alla åldersgrupper i regel är leare än vad pojkar och män i alla åldrar är? Där jag först kommenterade med bara ordet moral, varpå hon bad mig att utveckla mitt svar i hennes tråd, och det fick mig att, tänka lite längre än vanligt när jag skriver eller kommenterar någonting på Facebook, före jag svarade med följande förklaring ”ja du, det är inte så lätt som så många tycks tro, att besvara den frågan, men jag tror att i grund och botten finns det inbyggt i generna, att flickor skall vara och bete sig på ett ”visst” sätt, men jag tror också att, det handlar om flera andra saker som vår egen uppfostran och vår moral som omedvetet eller medvetet styr oss (föräldrar) till att lära och uppfostra barnen, att det är och skall vara skillnad på flickor och pojkars sätt att vara och bete sig som vi förväntar oss att, de skall vara och göra”. om det hon undrade, och det i sin tur fick mig att tänka vidare om varför det är så, att flickor är leare än oss ”pojkar”!?  

Nej, det är ingen lätt sak att försöka förklara varför det är som det nu är? Om det nu är på det viset, men för att försöka förstå skillnaden måste vi fundera vidare på hur förhållandet skiljer sig åt mellan olika människor och våra grundläggande värderingar, och då måste vi också fundera vidare på vilka skillnader det finns i våra personlighetsdrag och då blir våra personliga attityder och vanor väldigt avgörande, till hur vi blir som vuxna individer! Och att det är så, märks ofta i debatterna när experterna försöker förklara varför beteendemönstren får vissa individer att välja ”fel” inriktning i livet, när de väljer den kriminella banan, medans andra följer de grundläggande värderingarna som finns i ryggraden på alla individer att, sköta sig och gå i skolan för att bli en del i det samhället som alla förväntar sig att, alla skall bli en del av!

Nej, men det är inte allt för svårt att också förstå, att våra inlärda grundvärderingar kommer att styra och påverka våra val senare i livet, men det är också våra personlighetsdrag från vår egen uppväxt som kommer att avgöra vad vi blir påverkade av och vad vi inte blir mottagliga av, eller tvärt om, men det är också vår sociala uppväxt som kommer att, påverka och avgöra våra grundläggande politiska värderingar och allt detta är hämtat från våra föräldrar och deras förfäders uppväxtmiljö och arvsmassa!

Men det som får mig att tvivla på att det är så i dag, att flickor rent allmänt anses vara leare än pojkar, är att jag tror att vi människor är och har varit på väg under många år, att överge många olika bitar i det som var ryggraden i våra förfäders livsstil där de grundläggande mänskliga värderingarna var ryggraden och meningen med det egna och familjens liv, och jag tror att det kommer att ske stora förändringar bland de yngre generationerna, om inte vi lyckas förändra den negativa samhällsutvecklingen som kommer ett brev på posten, när det är och finns så mycket som oroar kärnan i det som är våra grundläggande värderingar!?

Men jag tror också att skillnaden mellan flickor och pojkars uppväxt kommer att förändras i de kommande generationerna och att det också kommer att påverka och förändra många bitar i det som är och var våra grundläggande värderingarna som vi fått från våra förfäder! Men visst måste jag också erkänna att, en flicka är en flicka som skall uppfostras till att vara en flicka och ingenting annat, bara för att det är och finns olika gener mellan könen och till sist men inte minst viktigt, vi kan inte påverka våra gener genom att försöka prata ”förstånd” med någon annans gener!

Men då måste det väl bli henbarn om en flickpojke och en pojkflicka skaffar barn tillsammans? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar