söndag 17 juni 2018

Sjuk eller bara sjukskriven?


Förr i tiden skämtade det Svenska folket ofta om Försäkringskassan när vi sa att, man skall vara frisk när man är sjukskriven, när vi blev sjukskrivna på den tiden när vi kunde bli sjukskrivna fast vi var fullt friska, eller ville vara hemma och titta på tv när det var någon sport som vi inte fick missa bara för att, det tittade alla andra också på! Jo då, så var och fungerade det på den tiden när nästan alla jobbade och gjorde rätt för sig, men nu 20 - 30 år senare är det många olika orsaker och faktorer som styr politikerna till, att dra åt svångremmen när samhällskostnaderna har blivit en belastning för den allmänna välfärdskassan!? Men det var då det, men i dag är det ett måste att vara fullt frisk om vi skall orka ”bråka” med läkarna mot Försäkringskassans handläggare när de ifrågasätter läkarnas sjukintyg som styrker att, vi är i behov av att vara det på grund av att, kroppen behöver en välbehövlig paus från jobbet som gjort eller gör oss psykiskt eller fysiskt sjuka, trötta eller utslitna! 

Men allvarligt nu, var eller fungerade det så mycket bättre på den tiden när alla kunde stanna hemma för att man ville se en hockeymatch på teven, eller då när alla fick förtidspension i stället för rehabilitering och omskolning till ett nytt yrke!? Nej det var definitivt inte bättre för någon, men att det var humanare och snällare mot alla och allt, skriver även jag under, men nej det var inte rätt ”medicin” att förtidspensionera alla dessa människor som var långtidssjukskrivna på den tiden, bara för att regeringarna vill städa undan så mycket människor som det bara gick för att de vill visa upp, en annan bild över hur många det ”faktiskt” var som var arbetslösa och sjukskrivna, men det som ingen räknade med var, att många av dem som fick beskedet om sjukpension fick också kostsamma konsekvenser som bidrog till att många av dessa är utblottade och fattiga människor i dag!

Men det är också allt för få som tänker på att, redan 1995 förändrades sjukdomsbegreppet när samma Försäkringskassa skulle bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala förhållanden när de bedömde läkarintygen, men när vi fick en Alliansregering 2006 förändrades också helhetssynen och begreppet på sjukskrivningarna och på arbetslösheten vilket bidrog till att, reglerna skärptes rejält när Alliansregeringen gjorde några extra hål i svångremmen så att de kunde tvinga de arbetslösa och sjukskrivna att dra åt svångremmen för att på den vägen försöka tvinga tillbaka dem in på den öppna arbetsmarknaden, vilket fick förödande konsekvenser för väldigt mycket människor när de hamnade mellan olika stolar hos tjänstemännen/kvinnorna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan!

Men trotts alla vallöften där Socialdemokraterna lovade att, om de fick makten skulle de se över och förändra Alliansregeringens allt för hårda krav på de sjukskriva och arbetslösa har det snarare blivit mycket värre för alla dessa människor som är sjukskrivna eller arbetslösa, men det har också förvärrat livet och vardagen för många andra ekonomiskt svaga människor och grupper i samhället! Men att det skulle bli så här illa hade nog ingen som röstade på det rödgröna alternativet kunna föreställa sig i den värsta av alla tänkbara mardrömmar, men faktum är att, den Socialdemokratiska sittande regeringen är ansvariga för allting som förändrats i sjukförsäkringen, men de är också ansvariga för att fler och fler hamnar i utanförskap och fattigdom, fast de på det bestämdaste förnekar att de är ansvariga för att fler och fel människor hamnar mellan byråkratistolarna, nu när den socialdemokratiska regeringen har satt ett pris på huvudet på alla som inte bidrar och drar sitt strå till finansministerns ”välfyllda” lador!?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar